+32 (0)2 218 39 20

Niet residentiŽle stages

Al naargelang de behoefte van uw kind kunt U kiezen tussen een hele dag onderdompeling (zes uren / dag) of de taalvorming met een activiteit te combineren. Hij/Zij zal genieten van drie uren taallessen en drie uren van een activiteit.
De activiteiten worden voornamelijk in het Frans gegeven.

Ook al blijft taal onze voornaamste doelstelling, toch trachten we al onze aandacht te richten op het organiseren van nieuwe activiteiten. Deze wijken af van het gewone en bevatten tevens een educatieve waarde.