+32 (0)2 218 39 20

Onze methodologie

Met Kiddy and Junior Classes, mikt U op kwaliteit !

Gebaseerd op ernstige psychopedagogische onderzoeken, voortdurend verfijnd sinds 1980, heeft onze methodologie tot doel het kind vertrouwd te maken met het opvangen en reproduceren van klanken voortkomend uit een andere taal en zich uit te drukken in die taal.

De kleine groepen van maximum 10 kinderen stellen iedereen in de mogelijkheid actief deel te nemen en zodoende voortdurend de taal te verbeteren.

Onze leerkrachten, gekwalificeerd in het aanleren van hun moedertaal, zijn gemotiveerd en attent. Zij brengen hun kennis over met veel geduld en passen zich aan aan de noden van elk kind en aan de dynamiek van de groep waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Gepassioneerd werken ze constant aan onze verdergezette pedagogische vorming die garant staat voor hun perfectie !  

Onze flexibiliteit biedt uw kind de mogelijkheid een cursus te volgen, aangepast aan zijn/haar leeftijd, het niveau en de specifieke noden ! Wij luisteren altijd naar uw commentaren en aarzelen niet aanpassingen uit te voeren die nodig zijn om het succes van elkeen te garanderen !

De variatie in technieken en activiteiten stimuleert het kind voortdurend: spellen, posters met afbeeldingen, liedjes, rollenspelen, DVD, alles wordt gebruikt in het kader van een dynamische praktijk in de taal en initiatie in de cultuur van het land. Wij aarzelen niet om de creativiteit te ontwikkelen via diverse en gevarieerde thema's.

Voor de juniors wordt alles in het werk gesteld zodat ze de taal die ze studeren gebruiken op een actieve manier. Meestal beschikken ze van die taal slechts over een passieve en eerder theoretische kennis.

Alles wordt in het werk gesteld om de jongeren de taal, die ze studeren en waarvan ze meestal slechts een passieve en theoretische kennis hebben, actief te doen gebruiken.

 

Om aan uw eisen en aan die van de snel evoluerende maatschappij te voldoen, of ze soms zelfs voor te zijn, werken we voortdurend aan onze punten.

Elk jaar hebben we nieuwe centra, nieuwe formules en steeds meer activiteiten aan te bieden.

Bij ons bent U zeker van de kwaliteit die U zoekt! We kiezen voor uw kinderen de beste leerkrachten en monitoren. We leiden hen op volgens onze pedagogie.
We vertrouwen de organisatie van de activiteiten toe aan de beste specialisten .