+32 (0)2 218 39 20

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Kiddy & Junior Classes is de verantwoordelijke die het gebruik van uw gegevens, de verwerking ervan alsook het doel bepaalt.

Officieel adres:
Kiddy & Junior Classes
Industriestraat 40
1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0457.928.189

Kiddy & Junior Classes hecht veel belang aan de bescherming van uw gegevens en respecteert uw privéleven. Dit is de reden waarom we jullie informeren over de wijzigingen die we hebben aangebracht aan onze privacyverklaring in overeenstemming met de nieuwe voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze wijzigingen zullen van kracht worden op 25 mei 2018.

Gelieve aandachtig onze privacyverklaring te lezen om kennis te nemen van uw rechten alsook van de diverse aspecten ervan.

 

Bescherming van uw gegevens

1. Gegevensverzameling

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens zoals: geslacht, naam, voornaam, nationaliteit (voertaal), geboortedatum, e-mailadres, postadres (en factuuradres), verblijfplaats, telefoon/GSM, bankrekening, de naam van de gebruiker… bij inschrijving op onze website.

Wij verzamelen uitzonderlijk de medische gegevens van het kind bij de inschrijving en enkel in het kader van de gevolgde activiteiten door dit kind tijdens een welbepaalde periode. (voorbeelden: diverse allergieën, voedselallergieën, astma, hyperactiviteit, concentratieproblemen, enz.,…). De wettelijke voogd van het kind is vrij om al dan niet deze medische gegevens door te geven.

Deze gegevens kunnen essentieel zijn om het kind in de beste omstandigheden te ontvangen enerzijds tijdens onze taal-, culturele, artistieke, culinaire, sportieve stages en anderzijds tijdens onze lessen doorheen het jaar en tijdens verschillende evenementen; de gereserveerde maaltijden via onze partners zijn inbegrepen.

Wij verzamelen eveneens de persoonlijke gegevens van onze partners en hun personeel in het kader van onze gemeenschappelijke activiteiten (onze leerkrachten, onze partners, de ingeschreven kinderen van onze partners).

In het kader van de organisatie van de lessen, kan Kiddy and Junior Classes verplicht worden een kopie van het uittreksel van het strafblad over te maken en/of van het CV van de leerkrachten aan een klant of een partner.

2. Doel van de gegevens

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens om de administratieve, financiële en operationele opvolging van uw inschrijving voor onze lessen, stages, evenementen, sessies te kunnen waarborgen. Evenals voor de opvolging van uw reservaties van infrastructuur en informatieaanvraag.

Wij verzamelen uw gegevens om u te kunnen inlichten over diverse zaken zoals: onze nieuwsbrieven waarin onze verschillende evenementen, georganiseerd door Kiddy and Junior Classes of door onze verschillende partners, worden vermeld. Onze nieuwigheden zoals nieuwe formules voor taallessen, nieuwe activiteiten, nieuwe centra, onze promoties voor de stages, taalkampen, lessen of verjaardagsfeesten. 

3. Duur van behoud van de persoonlijke gegevens

De gegevens worden bijgehouden gedurende 3 jaar en kunnen geconsulteerd worden door het secretariaat, de managers, het onderwijzend personeel en de begeleiders van Kiddy and Junior Classes.

De partners van Kiddy and Junior Classes en hun personeel hebben toegang tot deze gegevens tijdens de duur van de activiteiten waarvoor het kind is ingeschreven.

4. Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens

Conform de wet van AVG, kunt u beroep doen op uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en deze te wijzigen via MyiClub of door contact op te nemen met het secretariaat tijdens kantooruren. Het is belangrijk dat uw gegevens correct en up-to-date zijn.

5. Hoe mijn toestemming intrekken

Herinnering: voor alle lopende opleidingen moet uw toestemming geldig worden verklaard om de gegevens van het kind te behandelen. Zie paragraaf 1 en 2 van dit document.

Als u uw toestemming voor gebruik van uw persoonlijke gegevens of die van een familielid (d.w.z. gegevens van een familielid van wie u toegang heeft in uw MyiClub-account) wilt intrekken, is het voldoende om de gegevens van de betrokken persoon te wijzigen en te klikken op: ik trek mijn toestemming in.

6. Recht om vergeten te worden

Het recht om vergeten te worden laat u toe om ons te vragen om uw persoonlijke gegevens of die van uw familielid te wissen. Dit betekent dat alle gegevens anoniem zullen worden.

Let op dat we aan uw vraag tegemoet kunnen komen wanneer alle activiteit in onze school en alle administratieve formaliteiten betreffende uw activiteiten afgerond zijn.

7. Recht op gegevensoverdracht

Het recht om uw persoonlijke gegevens of die van uw familielid over te dragen verplicht ons om u zo snel mogelijk een kopie van al uw persoonlijke gegevens of die van uw familielid te bezorgen (d.w.z. de gegevens van een familielid waartoe u toegang heeft in uw MyiClub-account). We zullen u op de hoogte brengen van zodra deze documenten beschikbaar zijn. U kan deze documenten komen afhalen op het secretariaat tijdens kantooruren.

8. Portretrecht

In het kader van onze activiteiten gebeurt het dat we foto’s nemen van de deelnemers. Gelieve te bevestigen dat u de vzw Kiddy and Junior Classes de toestemming geeft om de genomen foto’s van uw kind te kopiëren en te gebruiken in het kader van de activiteiten waaraan hij/zij zal deelnemen.

Enkel de groepfoto’s zullen gebruikt worden. U kan de overdracht van het portretrecht aanvaarden of dit recht intrekken in uw MyiClub-account.

9. Mededeling van uw gegevens aan derden

Uw persoonlijke gegevens zullen niet gecommuniceerd worden met derden, met uitzondering van ons onderwijzend personeel en begeleiders, onze partners en hun personeel die de activiteiten organiseren en begeleiden waarvoor uw kind is ingeschreven voor een welbepaalde periode.

10. Onze verantwoordelijke voor de bescherming van gegevens

Voor alle bijkomende vragen betreffende de bescherming van uw persoonlijke gegevens en uw recht betreffende deze gegevens, aarzel niet om onze verantwoordelijke te contacteren: Gulizar Doner Erbas via info@kiddyclasses.net

11. Wijziging van onze privacyverklaring

We kunnen genoodzaakt worden om onze privacyverklaring bij te werken gedurende de volgende maanden. Het algemeen reglement i.v.m. de bescherming van de gegevens is recent en het ICO (Information Commissioner’s Office) blijft nieuwe adviezen geven aan ondernemingen om ze te respecteren.

Wij zullen deze updates melden op onze website en raden u ten zeerste aan om deze te lezen.