+32 (0)2 218 39 20

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens

Kiddy & Junior Classes vzw
Rue de l'Industrie 40
B-1000 Bruxelles
E.C.B : 0457.928.189

Tel : +32 (0)2 218 39 20
E-mail : info@kiddyclasses.net
Website : www.kiddyclasses.net

 

1. Algemeen

De huidige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van het aanbod van de vormingen en van alle overeenkomsten van de dienstverlening afgesloten door Kiddy & Junior Classes vzw gevestigd in Rue de l'Industrie 40, 1000 Brussel, België.

De klant verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en accepteert alles clausules bij zijn inschrijving.

2. Tarief en korting

2.1 Tarief

Op het moment van de inschrijving zullen de tarieven van de lessen van het schooljaar, van de kampen tijdens de schoolvakanties en van de taalkampen vermeld op de website www.kiddyclasses.net gelden.

Onze prijzen zijn exclusief BTW. BTW is niet van toepassing voor de vzw, Kiddy & Junior Classes.

We behouden het recht om onze tarieven en algemene verkoopsvoorwaarden zonder vooraf kennisgeving te wijzigen op onze website en brochures.

2.2 Korting

Tijdens de inschrijving op de website, kies de korting* die van toepassing is in uw geval en duid de vermeldingen « broer en zus » of « naam van de onderneming » in de opmerkingen aan:

 • - 5% voor de broers en zussen (inschrijvingen verstuurd op dezelfde dag)
 • - 5% (voor de leden Action Sport)
 • -10% (voor het ziekenhuispersoneel)

* Korting niet combineerbaar, de voordeligste korting zal worden toegepast.

2.3 Promotie

Profiteer van onze éénmalige promoties door onze website, sociale media te bezoeken en/of door onze nieuwsbrief te ontvangen volgens onderstaande voorwaarden van toepassing op de promoties:

 • Promotie-aanbieding niet met terugwerkende kracht, van toepassing met de vermelding van de « promotiecode » tijdens de inschrijving, op de geldigheid van de vermelde tijd en gelinkt met deze promotie.
 • De korting voor deze aanbieding is niet combineerbaar; de voordeligste korting zal vanaf dat moment worden toegepast.

3. Inschrijving

3.1 Algemeen

Elke inschrijving betreffende de aangeboden opleidingen op de website van Kiddy & Junior Classes, wordt onherroepelijk en definitief geacht na ontvangst en aanvaarding door Kiddy & Junior Classes, onafhankelijk van een betaling van een voorschot of het totaalbedrag van de opleiding.

Inschrijven kan via www.kiddyclasses.net , of telefonisch met een medewerker van Kiddy & Junior Classes of per mail.

De goedkeuring van de inschrijving zal via een schrijven door Kiddy & Junior Classes gebeuren samen met gedetailleerde praktische informatie over de gekozen opleiding en een herinnering van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Tijdens de inschrijving verbindt de klant zich ertoe om enkel noodzakelijke informatie te geven voor een goed verloop van de opleiding.

Voor een last-minute inschrijving gelieve onze klantendienst te contacteren op het nummer +32 (0)2 218 39 20 om te kijken naar de mogelijkheden van beschikbare opleidingen in functie van het taalniveau van uw kind en de gevormde groepen voor de gevraagde periode.

Ingeval de gewenste opleiding reeds volzet is, zullen onze medewerkers u andere opties voorstellen rekening houdend met uw voorkeuren en beschikbaarheid.

3.2 Fiscaal attest

Op het einde van de stage die volledig is betaald, zal een fiscaal attest worden opgestuurd per e-mail.

Dit attest is bij te voegen bij het invullen van de belastingbrief om een fiscale aftrek te kunnen bekomen.

Gelieve dit attest goed bij te houden daar er geen duplicaat zal geleverd worden. Het attest zal ook via het MyIclub platform online beschikbaar zijn.

3.3 Attest voor de ziekenfonds

Indien u ons uw formulier via mail of per post opstuurt, kunt u gebruik maken van de voordelen van uw ziekenfonds.
Op het einde van de stage en na betaling van het totaalbedrag zullen wij u het formulier ingevuld terug bezorgen.

4. Betaling

4.1 Betalingstermijn

De betaling van de inschrijving dient onmiddellijk te gebeuren bij ontvangst van de bevestiging per e-mail verstuurd door Kiddy & Junior Classes.

Voor alle inschrijvingen voor lessen tijdens het schooljaar, de stages tijdens de schoolvakanties en de privélessen:

 • Betaling van het totaalbedrag uit te voeren na ontvangst van de bevestiging van de inschrijving.

Voor de inschrijvingen voor taalkampen in de Panne en Nieuwpoort:

 • Betaling van een voorschot van 150€ bij ontvangst van de bevestiging van de inschrijving.
 • Betaling van het saldo: ten laatste 30 werkdagen voor het begin van het kamp.

Wij hebben geen ontvangstbevestiging van uw betalingen. Uw uittreksels zijn uw bewijs van betaling.

4.2 Betalingswijze

De betaling per bankoverschrijving is zeer gewenst gezien de huidige hygiënische maatregelen.

De overschrijvingen dienen te gebeuren op het volgende bankrekeningnummer:

 • IBAN : BE44 0689 3583 8445 - BIC : GKCCBEBB

De sport- en cultuurcheques kunnen naar het volgende postadres opgestuurd worden:

 • Kiddy & Junior Classes –  Rue de France 103 - 1070 Brussel
 • Met de volgende vermeldingen: uw volledige gegevens, naam en voornaam van uw kind en de data van de gekozen stage.

De ontvangstbevestiging van de betaling wordt niet verstuurd per e-mail. Enkel de betalingsherinnering wordt gemaild.

4.3 Aanvraag van de factuur

Gelieve alle nodige informatie voor de factuur te mailen: naam, onderneming, postadres, BTW-nummer.

Voor alle facturen opgemaakt in naam van een onderneming, bij gebrek aan betaling binnen een periode van 20 werkdagen na uitgifte van factuur, zijn de ouders persoonlijk  verantwoordelijk voor de betaling van de stages.

4.4 Betalingsherinnering

Alle betalingsherinneringen zullen worden vermeerderd met de volgende administratieve kosten :

 • Forfaitaire vergoeding van 50€
 • + achterstandsrente van 1% per maand, of 12% per jaar.

5. Annulatie

Alle annulaties moeten via e-mail of schriftelijk gebeuren en treden in werking met de uitgiftedatum van de annulatie-aanvraag.

5.1 Annulaties | stages in dagkampen

Annulatie wegens medische redenen

Terugbetaling van de afwezige dagen uitsluitend op vertoon van een doktersattest.

Anullatie wegens persoonlijke redenen

Administratieve kosten :

 • meer dan 20 werkdagen (maandag-vrijdag) voor de stage: 0 €
 • van 20 tot 3 werkdagen (maandag-vrijdag) voor de stage: 25 €
 • minder dan 3 werkdagen (maandag-vrijdag) voor het begin van de stage of tijdens de stage: het totaalbedrag van de stage is verschuldigd.

5.2 Annulaties  | stages in  De Panne, Nieuwpoort

Annulatie voor persoonlijke of medische redenen
Administratieve kosten :

 • meer dan 20 werkdagen (maandag-vrijdag) voor de stage: 80 €
 • van 20 tot 10 werkdagen (maandag-vrijdag) voor de stage: 120 €
 • minder dan 10 werkdagen (maandag-vrijdag) voor het begin van de stage of tijdens de stage : het totaalbedrag van de stage is verschuldigd.

5.3 Annulaties | verblijf in het buitenland

Gelieve de voorwaarden te bekijken in het opgestuurde inschrijvingsdossier.

5.4 Annulaties | groepslessen tijdens het schooljaar

Annulatie voor persoonlijke of medische redenen

Administratie kosten :

 • voor alle inschrijvingen uitgevoerd en bevestigd door Kiddy & Junior Classes, meer dan 20 werkdagen voor de begindatum van de opleiding : 0€
 • voor alle inschrijvingen uitgevoerd en bevestigd door Kiddy & Junior Classes, van 20 tot 10 werkdagen voor de begindatum van de opleiding : forfaitaire vergoeding van 50€
 • voor alle inschrijvingen uitgevoerd en bevestigd door Kiddy & Junior Classes, van 9 tot 1 werkdag voor de begindatum van de opleiding : forfaitaire vergoeding van 75€
 • voor alle inschrijvingen tijdens het schooljaar die reeds volledig of gedeeltelijk betaald zijn: terugbetaling door Kiddy & Junior Classes, van het verschil van het betaalde bedrag door de klant en van de som van de forfaitaire vergoeding van 75€ en de berekening van de kosten van de lessen  van het begin van de opleiding tot aan de datum van de door de klant aangevraagde annulatie.
 • voor alle niet-betaalde inschrijvingen tijdens het schooljaar : de klant moet onmiddellijk de betaling uitvoeren van de volgende som: de forfaitaire vergoeding van 75€ + de berekening van de kosten van de lessen vanaf de begindatum van de opleiding tot aan de door de klant aangevraagde annulatie.

5.5 Annulaties | privélessen

Annulatie voor persoonlijke of medische redenen
Administratieve kosten :

 • voor alle inschrijvingen ondertekend door de klant en bevestigd door Kiddy & Junior Classes, meer dan 20 werkdagen voor de begindatum van de lessen: 0€
 • voor alle inschrijvingen ondertekend door de klant en bevestigd door Kiddy & Junior Classes, van 20 tot 10 werkdagen voor de begindatum van de lessen : forfaitaire vergoeding van 50€
 • voor alle inschrijvingen ondertekend door de klant en bevestigd door Kiddy & Junior Classes, van 9 tot 1 werkdag voor de begindatum van de lessen : forfaitaire vergoeding van 75€
 • voor alle gestarte lessen die reeds volledig of gedeeltelijk betaald zijn : terugbetaling door Kiddy & Junior Classes, van het verschil van het betaalde bedrag door de klant en van de som van de forfaitaire vergoeding van 75€ + de berekening van de kosten van de lessen vanaf de begindatum tot aan de aangevraagde annulatie door de klant.
 • voor alle gestarte lessen die reeds volledig of gedeeltelijk betaald zijn: de klant moet de betaling van de volgende som onmiddellijk uitvoeren: forfaitaire vergoeding van 75 € + de berekening van de kosten van de lessen vanaf de begindatum tot aan de datum van aanvraag voor annulatie door de klant.

5.6 Annulaties door Kiddy & Junior Classes

Kiddy & Junior Classes behoudt zich het recht voor om een vakantiecursus/kamp of groepscursus tijdens het schooljaar te annuleren wegens onvoldoende aantal van 6 deelnemers per groep.

We zullen altijd andere alternatieven voorstellen voor het eerste verzoek om uw kind te verwelkomen. Als geen ander voorstel geschikt is, ontvangt u een volledige terugbetaling.

Kiddy & Junior Classes behoudt zich het recht voor om alle trainingen te annuleren als gevolg van overmacht, gezondheidscrisis.

6. Terugbetaling

Alle aanvragen moeten schriftelijk, per mail of met een aangetekend schrijven gebeuren en zijn van kracht vanaf de datum van afgifte van de aanvraag.

De terugbetaling gebeurt volgens de algemene voorwaarden van paragraaf 5 van dit document en ingeval de betaling van de betreffende opleiding volledig of gedeeltelijk betaald is, voor de annulatie-aanvraag.

Wanneer de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de opleiding op een buitenlandse rekening gebeurt, volgens algemene voorwaarden van paragraaf 5 van dit document, zijn de eventuele transactiekosten volledig ten laste van de klant.

Bij niet-betaling van de opleiding voor de annulatie-aanvraag zijn de administratieve kosten ten laste van de klant volgens de algemene voorwaarden van paragraaf 5 van dit document.

7. Klacht

Alle klachten namens de klant dienen schriftelijk per mail of met een aangetekend schrijven te gebeuren en zo snel mogelijk ingediend worden tijdens de lopende opleiding. Voor een goed beheer van de ingediende klacht moet alle informatie gedetailleerd en zo precies mogelijk beschreven worden.

Onze klantendienst zal uw klacht binnen 24u, werkdag (van maandag tot vrijdag) behandelen als de klacht is ingediend tijdens de lopende opleiding. Onze medewerkers zullen hun uiterst best doen om een tevredenstellende oplossing op uw klacht te vinden.

Ingeval de klacht niet tijdens de opleiding is kunnen ingediend worden, vragen wij u indien mogelijk, uw klacht schriftelijk in te dienen binnen 5 werkdagen na het einde van de opleiding. Onze klantendienst zal uw klacht zo snel mogelijk behandelen.

8. Bescherming van gegevens

Kiddy & Junior Classes hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Gelieve hiervoor de  "privacyverklaring te lezen.

9. Verzekering

De verzekering van Kiddy & Junior Classes dekt alle ongelukken gebeurd tijdens de activiteiten voor verleende gezondheidszorgen in België in ziekenhuizen en geconventioneerde klinieken.

10. Respect en ethiek

10.1 Algemeen

Voor het welzijn van alle deelnemers, de leerkrachten, de coördinators en voor een goed verloop van de stage in een respectvolle en aangename sfeer, vragen wij aan elke persoon om een respectvol gedrag te tonen tegenover iedereen.

10.2 Respect voor het materiaal

Voor alle schade aan het materiaal of de lokalen die ter beschikking zijn gesteld door Kiddy & Junior Classes in het kader van diverse opleidingen, zal een financiële vergoeding voor rekening zijn van de nalatige persoon.

10.3 GSM gebruik

Het gebruik van de GSM is strikt verboden voor een goed verloop en een kwaliteitsgarantie tijdens de stage. Het beperkt gebruik van de GSM is zonder uitzondering enkel toegestaan tijdens de middagpauze.

10.4 Schorsing van een deelnemer

Kiddy & Junior Classes behoudt het recht om een deelnemer te schorsen, als blijkt dat zijn gedrag een nadelige invloed heeft op een goed verloop van de stage of van het welzijn van de groep, ondanks de adviezen van ons coördinatieteam of wanneer de deelnemer de algemene voorwaarden niet respecteert.

De ouders zullen gedetailleerd op de hoogte gebracht worden.  

Tijdens een schorsing krijgt men geen enkele terugbetaling, noch gedeeltelijk noch volledig, van de gevolgde opleiding.

De eventuele kosten voor de terugkeer van de deelnemer (tijdens de taalkampen) zijn ten laste van de klant.

11. Aansprakelijkheid

Ons talencentrum verbindt zich ertoe om alle mogelijke middelen te gebruiken voor een succes van de leerdoelen van de vreemde taal van de deelnemer tijdens zijn opleiding. De deelnemer blijft echter de enige verantwoordelijke voor zijn resultaten op het einde van de gevolgde opleiding in ons centrum.

12. Foto's, video's, getuigenissen

Wij kunnen foto’s nemen en video’s maken tijdens de lessen of stages die we organiseren. Deze kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden op diverse promotiematerialen (onze website, sociale netwerken, brochures).

Gelieve de directie of de stageverantwoordelijke schriftelijk te verwittigen als u niet wilt dat foto’s noch video’s van uw kind gepubliceerd worden en de privacy voorkeuren van uw persoonlijke gegevens te wijzigen in Myiclub.