Tarieven en verkoopsvoorwaarden

Tarieven | Verkoopsvoorwaarden

Prijzen & kortingen

Raadpleeg de BROCHURE, daar vindt u de prijzen.

* -5% op alle inschrijvingen van dezelfde familie (broers & zussen) die SAMEN worden ontvangen.
* -5% of 10% voor leden van partnerondernemingen (bij de inschrijving moet de naam van het organisme of van het bedrijf worden vermeld)

Kortingen zijn niet cumuleerbaar. Wij passen het % toe dat voor u het voordeligste is.

We aanvaarden sport- en cultuurcheques.

Laattijdige inschrijvingen

Bel ons om te zien wat nog mogelijk is: 02 218 39 20.

Verzekering

Eventuele ongevallen die zich zouden voordoen tijdens de activiteiten worden gedekt door de verzekering van Kiddy & Junior Classes en bestaat uit medische zorg verleend door hospitalen en erkende ziekenhuizen in België.  

Annulatie in externaat en residentiële stages in Stoumont

Een inschrijving geldt als een bindend document zelfs indien de betaling nog niet voldaan is.
Elke annulatie moet per mail of per brief gebeuren.

Annulatie om medische redenen mogelijk mits betaling van de annulatieverzekering
Terugbetaling van de niet-gevolgde dagen mits voorlegging van een medisch attest.

Annulatie voor persoonlijke redenen of om medische redenen zonder betaling van de annulatieverzekering
Administratieve kosten:
   * meer dan 30 dagen vóór het begin van de stage: 0 €
   * 30 tot 3 dagen vóór het begin van de stage: 25 € 
    * minder dan 3 dagen vóór het begin van de stage of tijdens de stage zelf: het volle bedrag moet betaald worden.

Annulatie van de stages in De panne, Nieuwpoort en buitenland

Raadpleeg de annulatievoorwaarden op het inschrijvingsformulier dat u zal worden toegestuurd.

Annulatie door Kiddy & Junior Classes

KJC kan een stage opzeggen indien er te weinig inschrijvingen zijn. Volledige terugbetaling.

Betalingsaanmaning

Voor elke betalingsaanmaning worden 50 € administratieve kosten aangerekend, zo ook een bijkomende interest van 12%/jaar (1%/maand)

Respect en ethiek

Het welzijn van alle deelnemers, leerkrachten, coordinators en een verblijf in een aangename en respectvolle sfeer vinden wij uiterst belangrijk. Daarom vragen wij aan eenieder zich ook op deze manier te gedragen.

Kiddy & Junior Classes behoudt zich het recht voor een deelnemer uit te sluiten indien zijn gedrag het goede verloop van de stage verhindert of indien hierdoor het welzijn van de groep in het gedrang komt.

Gebruik van GSM

Voor het goede verloop van de stage en om de kwaliteit te waarborgen is het gebruik an de GSM strikt verboden. Bellen met de GSM is enkel toegelaten tijdens de middagpauze en dit zonder enige uitzondering.

Foto’s en video’s

We kunnen foto’s en video’s nemen tijdens onze stages en lessen. Sommige foto’s en scènes kunnen door Kiddy & Junior Classes vzw voor beroepsdoeleinden gebruikt worden of op onze website gepubliceerd worden.
Indien u niet wenst dat uw zoon of dochter op onze website of in een ander promotiemateriaal verschijnt, gelieve dit dan schriftelijk mee te delen aan de stageverantwoordelijke.

+