Tarieven en verkoopsvoorwaarden

Tarieven | Verkoopsvoorwaarden

Prijzen & kortingen

Raadpleeg de BROCHURE, daar vindt u de prijzen.

* -5% op alle inschrijvingen van dezelfde familie (broers & zussen) die SAMEN worden ontvangen.
* -5% of 10% voor leden van partnerondernemingen (bij de inschrijving moet de naam van het organisme of van het bedrijf worden vermeld)

Kortingen zijn niet cumuleerbaar. Wij passen het % toe dat voor u het voordeligste is.

We aanvaarden sport- en cultuurcheques.

Laattijdige inschrijvingen

Bel ons om te zien wat nog mogelijk is: 02 218 39 20.

Verzekering

De verzekering van Kiddy & Junior Classes verzekert tegen de ongevallen tijdens de stage.

Annulatie in externaat en residentiële stages in Stoumont

Een inschrijving geldt als een bindend document zelfs indien de betaling nog niet voldaan is.
Elke annulatie moet per mail of per brief gebeuren.

Annulatie om medische redenen mogelijk mits betaling van de annulatieverzekering
Terugbetaling van de niet-gevolgde dagen mits voorlegging van een medisch attest.

Annulatie voor persoonlijke redenen of om medische redenen zonder betaling van de annulatieverzekering
Administratieve kosten:
   * meer dan 30 dagen vóór het begin van de stage: 0 €
   * 30 tot 3 dagen vóór het begin van de stage: 25 € 
    * minder dan 3 dagen vóór het begin van de stage of tijdens de stage zelf: het volle bedrag moet betaald worden.

Annulatie van de stages in De panne, Nieuwpoort en buitenland

Raadpleeg de annulatievoorwaarden op het inschrijvingsformulier dat u zal worden toegestuurd.

Annulatie door Kiddy & Junior Classes

KJC kan een stage opzeggen indien er te weinig inschrijvingen zijn. Volledige terugbetaling.

Betalingsaanmaning

Voor elke betalingsaanmaning worden 50 € administratieve kosten aangerekend, zo ook een bijkomende interest van 12%/jaar (1%/maand)

Foto’s en video’s

We kunnen foto’s en video’s nemen tijdens onze stages en lessen. Sommige foto’s en scènes kunnen door Kiddy & Junior Classes vzw voor beroepsdoeleinden gebruikt worden of op onze website gepubliceerd worden.
Indien u niet wenst dat uw zoon of dochter op onze website of in een ander promotiemateriaal verschijnt, gelieve dit dan schriftelijk mee te delen aan de stageverantwoordelijke.

+