Tarieven en verkoopsvoorwaarden

Prijzen & kortingen

Raadpleeg de lijst van de stages, daar vindt u de prijzen en de eventuele reducties:

* -5% op alle inschrijvingen van dezelfde familie (broers & zussen) die SAMEN worden ontvangen.
* -5% voor leden van partnerondernemingen
* -10% voor leden van partnerondernemingen

Bij de inschrijving moet de naam van het organisme of van het bedrijf + matriculatienummer worden vermeld.

Kortingen zijn niet cumuleerbaar. Pas het % toe dat voor u het voordeligste is.

Geen korting voor residentiële stages.

We aanvaarden sport- en cultuurcheques.

Laattijdige inschrijvingen

Wij accepteren de inschrijvingen tot aan het begin van de stage.

Bel ons om te zien wat nog mogelijk is: 02 218 39 20 of raadpleeg de stagelijst.
Toeslag voor een laattijdige inschrijving na dinsdag 14u. Vorrafgaand aan het begin van de stage: + 20€.

Verandering van taal of van optie

Elke verandering wat betreft taal of bijhorende optie wordt vanaf vrijdag vanaf 14 u. aanvaard onder twee voorwaarden:
a) dat er in de nieuwe gekozen groep plaatsen beschikbaar zijn.
b) tegen de betaling van een supplement van 10 €

Verzekering

De verzekering van Kiddy & Junior Classes verzekert tegen de ongevallen tijdens de de beoefening van een sport en activiteiten.

Annulatie in externaat en residentiële stages in Stoumont

Een inschrijving die per e-mail, fax of brief verstuurd is, geldt als een bindend document zelfs indien de betaling nog niet voldaan is. Elke gereserveerde stage dient vooraf en volledig betaald te worden.

Elke annulatie moet per mail of per brief gebeuren.

In geval van een annulatie rekenen wij administratieve kosten aan:

   * meer dan 30 dagen vóór het begin van de stage: 25€
   * 30 tot 15 dagen vóór het begin van de stage: 50€ 
   * tussen 14 en 7 dagen vóór het begin van de stage: 75€
   * minder dan 1 week vóór het begin van de stage of tijdens de stage zelf: het volle bedrag moet betaald worden.

Deze kosten zijn verschuldigd voor elke stage die door middel van het inschrijvingsformulier of telefonisch werd gereserveerd:
* reeds betaalde stage: terugbetaling van het verschil
* nog niet betaalde stage: de administratieve kosten zullen worden gefactureerd.

Annulatie slechts mogelijk mits voorlegging van een medisch attest en op voorwaarde dat de annulatieverzekering werd afgesloten en reeds werd betaald (3% van de prijs van de stage): terugbetaling van de niet-gevolgde stage of van het niet-gevolgde gedeelte van de stage.

Annulatie van de stages in De panne, Antwerpen en buitenland

Raadpleeg de annulatievoorwaarden op het inschrijvingsformulier dat u zal worden toegestuurd.

Annulatie door KJC

KJC kan een stage opzeggen indien er te weinig inschrijvingen zijn. Volledige terugbetaling.

Betalingsaanmaning

Voor elke betalingsaanmaning worden 50 € administratieve kosten aangerekend, zo ook een bijkomende interest van 12%.

Foto’s en video’s.

We kunnen foto’s en video’s nemen tijdens onze stages en lessen. Sommige foto’s en scènes kunnen door Kiddy & Junior Classes vzw voor beroepsdoeleinden gebruikt worden of op onze website gepubliceerd worden.
Indien u niet wenst dat uw zoon of dochter op onze website of in een ander promotiemateriaal verschijnt, gelieve dit dan schriftelijk mee te delen aan de stageverantwoordelijke.

+