Prijzen en verkoopvoorwaarden

Prijzen

Proeflessen
42 € voor 2 lessen.

Didactisch materiaal
Fotokopies, tijdschriften, boeken,...: + 40 €

Korting

  • -5% vanaf het 2de kind ingeschreven voor dezelfde periode.
  • -10% voor Globale betaling van het hele schooljaar vóór 1 november.

 

De prijs is in functie van het aantal lessen van het trimester of schooljaar:

DINSDAG - WOENSDAG - DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG

KIDS (3-12 jaar)

JUNIORS (12-18 jaar)

 

aantal sessies

prijs

1ste kind

2de
kind

 

aantal sessies

prijs

1ste kind

2de
kind

 1ste kwartaal

13

21

273

259.35

 1ste kwartaal

13

21

273

259.35

 2de kwartaal

12

21

252

239.40

 2de kwartaal

12

21

252

239.40

 3de kwartaal

7

21

147

139.65

 3de kwartaal

5

21

105

99.75

 totaal 3 kwartalen

32

 

672

638.40

 totaal 3 kwartalen

30

 

630

598.50

 globale betaling -10%

 

 

604.80

574.56

 globale betaling -10%

 

 

567

538.65

 

Verkoopsvoorwaarden

Inschrijvingen zijn mogelijk gedurende het hele jaar.

Mogelijkheid zich in te schrijven voor twee betaalde proeflessen zonder engagement voor het trimester of het schooljaar.

Een inschrijving per e-mail of brief verstuurd, is een BINDEND DOCUMENT zelfs indien de betaling nog niet voldaan is. Elke les die gereserveerd wordt, is vooraf en volledig te betalen.

Elke annulatie moet per mail of per brief gebeuren.

Annulatie
42€ moeten betaald worden, ook al komen de leerlingen niet.
Als u de cursus van uw kind in de loop van het kwartaal annuleert, worden de lessen te betalen.  We rekenen de lessen vanaf het begin tot de dag van het verzoek om nietigverklaring.

Gewettigde afwezigheden
Gewettigde afwezigheden omwille van ziekte worden enkel terugbetaald bij het tonen van een geldig medisch attest.
Gewettigde afwezigheden omwille van een speciale schooldag of officiële wedstrijd worden enkel terugbetaald bij het tonen van een bewijs van de school of sportfederatie.

Afwezigheden omwille van persoonlijke redenen
Éen ongewettigde afwezigheid maximum per trimester zal kunnen worden ingehaald in een andere les. Alle andere afwezigheden zullen noch worden ingehaald, noch worden terugbetaald. De leerkracht zal de opvolging van de gemiste les doorgeven aan de leerling. Dit zal zorgen voor een betere pedagogische opvolging en kwaliteit van de lessen in de eerste groep.

 

Foto’s en video’s.

We kunnen foto’s en video’s nemen tijdens onze stages en lessen. Sommige foto’s en scènes kunnen door Kiddy & Junior Classes vzw voor beroepsdoeleinden gebruikt of op onze website gepubliceerd worden.
Indien u niet wenst dat uw zoon of dochter op onze website of in een ander promotiemateriaal verschijnt, gelieve dit dan schriftelijk mee te delen aan de stageverantwoordelijke.

+