Praktische organisatie

Reservering

Gelieve het formulier in te vullen.
U kunt ook een email sturen op: info@kiddyclasses.net of bel op 02 218 39 20.

Plaats

Thuis of in een lokaal dat U reserveert (U kunt ook lokalen in onze school huren).

Dagen

Zaterdag of zondag ( een andere dag is ook mogelijk: Contact opnemen met het secretariaat)

Uur

Van 14u tot 17u (een ander uur is mogelijk: Contact opnemen met het secretariaat)

+